Rento – Ứng dụng chia sẻ toàn cầu

Rento là một nền tảng P2P cho thuê và tự do. Công nghệ blockchain Ethereum và Hệ thống liên hành tinh (IPFS), nền tảng và cộng đồng được phân cấp, cho phép người dùng tương tác mà không cần trung gian. Rento kết hợp các chức năng của Airbnb, Turo, Upwork và TaskRabbit trên blockchain. Rento giải quyết […]